Kontrolní hlášení k DPH od roku 2016

24 Lis

Dnes přicházíme s dalším zajímavým článkem. Bude se týkat kontrolního hlášení k DPH od roku 2016. Jak to vlastně bude probíhat a co se nového chystá, to si vše zodpovíme.

V roce 2016 nastanou změny

S účinností od 1. 1. roku 2016 se bude podávat k daňovému příznání i kontrolní hlášení. Jedná se o nové speciální daňové tvrzení, které má pomáhat. Přesněji v daňových únicích a podvodech. Způsob podání není jinak než elektronickou podobou. Podává se na elektronickou adresu finančního úřadu. Aby v tom nebyl jistý zmatek, už by byl v předepsaném formátu. Stane se tak povinnsotí podnikatelů. Především, pokud jde o elektronické podoby, je to velmi jednoduchý a pohodlný způsob, než někam docházet.

Náležitosti kontrolního hlášení

V hlášení je nutné vyplnit udáje o každém zdanitelném plnění v České republice, to znamená, že se to týká jak prodejů, tak i nákupů. Další náležitostí musíte uvést uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty do 10 tisíc včetně DPH. Nebo je možnost plnění, kdy neni povinností vystavit daňový doklad. Je to celekem zamotané, ale pokud je někdo podnikatelem už delší dobu, s něčím takovým se jistě už setkal.

Kdo není povinen podat kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení nemusí osoba, která není plátcem DPH. Týká se to i plátce, který neuskutečnil ani nepřijal za období žádné plnění. Hlavním faktorem je to, že musí jít o identifikovanou osobu (musí mít vlastní IČO).

Pokuty

Dávejte si pozor. Upozorňujeme na to záměrně, kdyby se plátce chystal nepodat hlášení ve stanovené lhůtě. Nezdá se to, ale opravdu nejde o nízké pokuty. Pokud jej dodatečně podáte, nejste zařazeni ještě v tak vysoké částce, jedná se totiž „jen“ o 1 000 Kč. Dalším a horším příkladem je to, když plátce podá hlášení po lhůtě, ale už s vyzváním správce – hrozí až 10 000 Kč pokuty. Jestliže ho stále plátce nepodá, ke všemu neopraví či nedoplní nedostatky, hrozí mu až 30 000 Kč. Nejhůře je na tom ten, který ho nepodá ani po lhůtě, ani k opravám, ale vubec – pokuta v tomto případě sahá až k 50 000 Kč. Je dobré se na to připravit dříve, než abyste se s tím seznamovali v průběhu, až to vypukne.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...