Daňové zvýhodnění na děti

19 Úno

Jste zaměstnaní a máte děti? Tak to je ten čas, kdy je zapotřebí vyplnit jeden velmi důležitý dokument a to „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti“. Dnešní téma článku tedy bude daňové zvýhodnění na děti. Kolik činí a jaké jsou formy daňového zvýhodnění?

Daňové zvýhodnění

Daňové zvýhodnění má formu slevy na dani, daňového bonusu nebo kombinace obojího. Zvýhodnění činí 13 404 Kč ročně na každé dítě. Pokud s však jedná o dítě, který je vlastníkem průkazu ZTP/P, zde je možné uplatnit i dvojnásobnou částku. Pokud je daňové zvýhodnění vyšší než vlastní daňová povinnost, jedná se o daňový bonus.

Co do začátku?

Nejdříve je nutné definovat ono vyživované dítě. O jaké jde dítě – osvojené, dítě druhého z manželů a dítě vlastní nebo dokonce i vnuka, pokud jeho rodiče nemají dostatek příjmů, aby uživili dítě. Dítě musí být nezletilé, které se připravuje na svou budoucí práci. Co se týče druhé věkové kategorie, je určena hranicí 26 let.

Kdo si může uplatnit zvýhodnění na vyživované dítě?

Na to je třeba si dávat pozor. Přesně v tomto směru je velmi častá milná cesta. Na zvýhodnění na vyživované děti má vždy právo jen jeden z rodičů. S tím samozřejmě souvisí i požadavek finanční správy na potvrzení od zaměstavatele toho rodiče, který si zvýhodnění uplatňuje od zaměstavatele toho rodiče, který si zvýhodnění neuplatňuje. Takže vlastně aby bylo jasné, kdo toto zvýhodnění čerpá.

Jak je to s daňovým zvýhodněním na rok 2016?

Často se slibovalo, že se rok od roku budou zvyšovat daňová zvýhodnění na každé druhé nebo další z dětí. Časem se ale ukázalo, že na tuto změnu můžeme jen myslet a přemýšlet nad ní, nikoliv s ní pracovat. Toto slibované zvýšené daňové zvýhodnění se neuskutečnilo. Je to tím, že Vláda zákon do Sněmovny poslala pozdě a ani nepožádala o jeho mimořádné schválení během jednoho dne.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...