Valorizace nemoci z povolání 2016

31 Bře

Upracování se k smrti není minulostí, ale stále přítomností a bohužel i budoucností. Kvůli výkonu povolání se můžete z nenadání ocitnout na lůžku či doma v osobní péči. V dnešním článku se budeme bavit o nemoci z povolání a její valorizaci na rok 2016.

Nemoci z povolání

Valorizace nemoci z povolání – příspěvky se zvyšují

Minulý rok ve Sbírce zákonů vyšlo nařízení vlády a nabylo účinnosti pro rok následující. Náhrady za ztrátu výdělku, právě kvůli pracovnímu úrazu či nemoci z povolání i příspěvky pro pozůstalé po lidech, kteří zahynuli v práci nebo kvůli práci, se zvýšily téměř jako důchody.

Je zákonem dáno, že pokud dojde při výkonu zaměstnání k nemoci z povolání nebo ke smrti, je zaměstnavatel povinen vyplácet pozůstalým náhradu na výživu pozůstalých. Tato náhrada činí až 50% průměrného výdělku zaměstance a to jen pro jednu osobu. Pokud se jedná o více osob, částka se zvyšuje až o 80% tohoto výdělku.

Nejrizikovější zaměstnání – také jim přispějí

Náhrady kvůli úrazu ve službě nebo nemoci z povolání se zvyšují  i policistům, hasičům, celníkům, inspekci bezpečnostních sborů, BIS (Bezpečnostní informační službě), Úřadu pro zahraniční styky a informace a příslušníkům vězeňské služby, které se považují za velmi rizikové a na vyšší úrovni nebezpečí při práci.

Tím se zvedá i příspěvek na desku či pomník pro pozůstalé, který se zvedl přibližně o dalších 10 000 Kč.

Výpočet náhrady

Jak se vlastně vypočte průměrný výpočet náhrady pro pozůstalé za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti?

Provede se to tak, že se vezme průměrný výdělek před tím, než vznikla škoda a výdělek, který je dosažený po pracovním úrazu. K tomu se připočte případný invalidní důchod. Pokud se stane, že je výdělek za nemoc z povolání nižší než průměrný výdělek zaměstnance před vznikem škody, zaměstnavatel má povinnost rozdíl dorovnat právě náhradou za ztrátu na výdělku.

Pokud bude vše naopak, pak se logicky poskytovaná náhrada za ztrátu výdělku sníží.

V případě jakýchkoliv dotazů použijte komentáře u příspěvku a nebo případně naší poradnu – http://www.skolkovne.cz/dotazy/ 🙂

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...