Výměna propadlého občanského průkazu – Jak postupovat?

28 Dub

Dnešní téma bude blízké rozhodně všem našim návštěvníkům. Naše heslo totiž zní: ,,Vždy je lepší se připravit předem“ . Právě proto jsme se i dnes pro Vás rozhodli připravit tento podrobný návod, ve kterém si popíšeme co dělat při výměně propadlého občanského průkazu.

Občanské průkazy – základní informace

Vlastnit Občanský průkaz je povinností každého občana České republiky, který dosáhl požadovaného věku 15 let zároveň má trvalý pobyt na našem území. Po podání speciální žádosti však tyto dvě podmínky splňovat nemusí.

Typy občanských průkazů:

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji

Vydávají se občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let a občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let. Občan si může zvolit, zda požádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu.

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů

S dobou platnosti na 1 měsíc na žádost občana v případě: ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, po zrušení údaje o místu trvalého pobytu, nebo pokud občan potřebuje občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva. Žádost o jeho vydání se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

S dobou platnosti na 3 měsíce na žádost občana v případě: požádání bezprostředně po nabytí českého státního občanství.

S dobou platnosti na 6 měsíců v případě že: nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události.Co dělat při propadnutí/výměně Občanského průkazu?

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti je zapotřebí, abyste předložili dosavadní občanský průkaz. Výměna dokladz je bezplatná, a to v případě končící platnosti občanského průkazu či v důsledku změny rodinného stavu, změny trvalého pobytu a v případě výrazné změny podoby.

Pozor, vydání občanského průkazu z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu podléhá správnímu poplatku 200 Kč.

O výměnu občanského průkazu z důvodu končící platnosti je doporučeno žádat 2 měsíce před koncem platnosti občanského průkazu. V případě, že občan žádá o občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem, zaplatí správní poplatek 500 Kč. Kromě čísla občanského průkazu lze do čipu zapsat údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní právní předpis. Vždy je tedy lepší si preventivne zkontrolovat platnost, abyste nepřišli moc pozdě. V případě propadnutí nebo výměny občanského průkazu se obraťte na obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Ztráta občanského průkazu/Co dělat při ztrátě nebo odcizení občanského průkazu?

  • neprodleně ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu
  1. kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (tj. tam, kde se vydávají občanské průkazy), v hl.m. Praze kterémukoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22 nebo
  2. kterémukoliv matričnímu úřadu,
  3. odcizení občanského průkazu (nikoli ztrátu) lze ohlásit také Policii České republiky.

V případě ztráty pak tyto instituce zavedou vše zavedou do informačního systému evidence občanských průkazů. Neprodleně poté jsou čísla těchto občanských průkazů zveřejněna na stránkách ministerstva vnitra.

  • V případě ohlášení ztráty nebo odcizení skončí platnost občanského průkazu.
  • V případě nálezu občanského průkazu jej musíte odevzdat na nejbližší policejní stanici.

Při ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu obdržíte Potvrzení o občanském průkazu. Pozor! Nejedná se však o náhradní doklady za Váš ztracený OP.

Může se ztát, že zrovna když ztratíte OP, tak musíte vyzvednout doporučený dopis jet na zahraniční pracovní schůzku. Řešením toho problému je požádat si o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, za správní poplatek 100 Kč. K vyřízení průkazu budou potřeba 2 průkazové fotografie.

O nový občanský průkaz máte povinnost žádat do 15 pracovních dnů po ohlášení ztráty nebo odcizení. Počítejte s poplatkem 100 Kč.
Máte povinnost požádat o nový občanský průkaz do 15 pracovních dnů po ohlášení ztráty nebo odcizení občanského průkazu (vybírá se správní poplatek 100 Kč).
Lhůta pro vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji je 30 dnů.
Požádat o vydání nového občanského průkazu můžete u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (příslušnost pro vydání občanského průkazu se již neřídí místem trvalého pobytu).
Při podání žádosti o nový občanský průkaz budete muset prokázat totožnost (např. cestovním pasem, řidičským průkazem, rodným listem).

Pokud je váš občanský průkaz v databázi neplatných dokladů a nehlásili jste jeho ztrátu ani odcizení, nemusí se jednat o chybný údaj. Neplatný může být občanský průkaz i z důvodu zrušení trvalého pobytu. (Ohlašovna může ve správním řízení zrušit trvalý pobyt na návrh oprávněné osoby, pokud občan nemá žádné užívací právo k bytu nebo domu, a zároveň se tam nezdržuje).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...