Co je to Školkovné?

Od nového roku, konkrétně ledna, 2015, se zavedl velký balík novel a zákonů, které přímo či nepřímo ovlivňují každého z nás. Některé zákony přitom byly schváleny už v roce 2014, a to sice v září, nebo v listopadu s tím, že nabyjí platnost až s lednem 2015. Mezi tyto novinky patří i tzv. školkovné. které se zavedlo právě v listopadu 2014. O čem je celé školkovné, jak postupovat při jeho uplatnění a kde se často dělá chyba? Na všechny tyto a mnohé další otázky odpovíme v následujícím článku.Princip školkovného

Nejdříve ale co to vlastně školkovné je. Školkovné, jak už název napovídá, je ve své podstatě částka, kterou Vám stát vrátí, pokud Vaše dítě prokazatelně navštěvovalo předškolní zařízení, jako je školka (o konkrétních zařízeních budeme ještě mluvit). Ve své podstatě se pak jedná o slevu na dani, přičemž důležité je právě ono slovíčko „sleva“. V praxi to znamená, že si můžete odečíst od celkové daně určitou částku, nicméně její „přeplatek“ se nevrací (pokud výše slevy překoná svou výší celkovou sumu daně).

Výše školkovného

Co se týče konkrétní sumy, kterou je možné si odečíst, je vždy odvíjena od základní mzdy. V roce 2014 to bylo 8500 korun, v roce 2015 už 9200 korun. Zde je důležité si uvědomit, že zákon začal platit ve své podstatě už v listopadu 2014, čili pokud nyní podáváte daňové přiznání (za rok 2014), můžete si školkovné už sami odečíst, a to sice za celý rok 2014 a do maximální výše 8500 Kč. V březnu roku 2016 si už budete moci odečíst 9200 korun atd.

Bez dokladů to nepůjde

Na zmíněnou slevu ale musíte samo sebou dosáhnout. Klíčové jsou pak faktury, nebo daňové doklady, které dostáváte při platbě v samotném předškolním zařízení. Bez těchto dokladů není možné na slevu dosáhnout. Celý systém se pak vztahuje pouze na náklady na umístění dítěte do zařízení, nikoliv na úkony spojené s jeho fungováním (jako např. výlety, stravování, doprava apod.).

Pokud mám více dětí

Slevu si může nárokovat pouze jeden z rodičů! Výhodnější je to samozřejmě u toho, kdo platí větší daně a využije tak plnou výši zmíněné částky 8500 Kč. Častým dotazem je rovněž, zdali je možné uplatnit slevu u několika dětí, které souběžně navštěvují předškolní zařízení – ano, i to je možné. Pokud máte 3 děti, za školku platíte na jedno dítě 1500 Kč měsíčně a děti docházejí všech 10 měsíců, vychází, že jedno dítě přijde na 15 000 Kč ročně, čili u všech dětí dosáhnete na plnou výši slevy (8500 Kč) – celkově si tak bude možné „strhnout“ 25 500 Kč.

Různá školní zařízení

Dalším, velmi častým dotazem, je i možný výběr ze školních zařízení. Zde je zákon poměrně benevolentní a nechává tuto záležitost prakticky zcela na rodičích. Pokud dítě umístíte do státní školky, soukromé školky, firemní školky, ale i do jeslí, nebo lesní školky, vždy máte nárok na školkovné. Výjimku údajně tvoří pouze vzdělávací kroužky apod.

Náhradní péče

Mnoho lidí se i ptá na situaci, kdy o dítě pečují například prarodiče, tety, strýčkové apod. I zde je možné si školkovné odečíst z daní, nicméně platí zde podmínka, že dítě musí být v péči zmíněného opatrovníka a bydlet s ním ve společné domácnosti. Opět si slevu odečítá pouze 1 z „rodičů“.

Kde slevu uvést?

A nakonec i poměrně klíčový dotaz – kde slevu uplatnit. Jelikož se nejedná o odečitatelnou položku, slevu uplatníte na řádku 69a ve formuláři k dani z příjmu fyzických osob. Do zmíněného formuláře musíte vložit konkrétní faktury, nebo daňové doklady, které jste dostali od předškolního zařízení a použili jste je pro výpočet zmíněné slevy. Rovněž nezapomeňte tyto faktury okopírovat a vložit i do druhého (vlastního) daňového přiznání.

Jak můžete vidět, dosáhnout na školkovné není vůbec složité a stačí se řídit několika jednoduchými pravidly.

Pokud máte stále nějaké dotazy, neváhejte se s námi podělit v komentářích a my se Vám pokusíme jakékoliv nesrovnalosti vysvětlit.