Vrácení daně za školkovné

Od roku 2015 přišla v platnost velká spousta zákonů, novel i jednoduše řečeno novinek, které někomu usnadnili a někomu přitížili na životě. My jsme se dnes zaměřili spíše na usnadnění a tématem bude školkovné, které je poslední dobou skloňované snad ve všech finančních mediích.

Nebojte se uplatnit nárok na školkovné!

Školkovné máte čas uvést společně s Vaším daňovým přiznáním za rok 2016, které můžete podat do konce března 2017. Pokud tedy stále nemáte přiznání podané, máte předškolní děti a nevíte, co to školkovné je, máme dnes pro Vás nutnou osvětu.

Školkovné je ve své podstatě sleva na dani, kterou může uplatnit každý, kdo má předškolní dítě, které navštěvuje předškolní zařízení – a je ve své podstatě jedno, o co se jedná, čili pokud navštěvuje státní, soukromou, lesní, nebo firemní školku, na slevu dosáhnete. Stejně tomu tak platí u jeslí.

Sleva vs. odečitatelná položka – jak to tedy je?

Co je velmi důležité, je slovíčko „sleva“. Nejedná se totiž o odečitatelnou položku, čili pokud tato sleva překročí celkovou sumu vynaloženou na daně, onen „přeplatek“ nedostáváte zpět! Z tohoto důvodu se vyplatí, aby si školkovné nárokoval ten z rodičů, který platí vyšší částku u daní. Rovněž lze slevu nárokovat pouze u jednoho z rodičů, nikoliv u obou. Výjimku také tvoří děti, které žijí ve společné domácnosti a např. prarodiče je vyživují.

Výše školkovného v jednotlivých letech

Nyní se dostáváme k samotné výši. Ta se odvíjí od celkové výše minimální mzdy, která platila v roce, za který uplatňujeme i nárok na školkovné.

  • V roce 2014 byla min. mzda 8 500 korun, čili za rok 2014 si můžete max. odečíst na jedno dítě 8500 kč. Na 2 děti 15 000 kč atd. Daňové přiznání se podává v březnu 2015.
  • V roce 2015 byla minimální mzda už 9 200 kč, čili za rok 2015 si můžete maximálně odečíst na jedno dítě 9200 kč. Daňové přiznání se podává v březnu 2016.
  • V roce 2016 byla minimální mzda už 9 900 kč, čili za rok 2016 si můžete maximálně odečíst na jedno dítě 9 900 kč. Daňové přiznání se podává v březnu 2017.

Opět zdůrazníme, že vráceny jsou pouze ty peníze, které prokazatelně využijete (nutné přiložit daňové doklady, nebo faktury ze školky). Náklady na dopravu, nebo stravu, se do školkovného nezapočítávají!

Vrácení daně za školkovné
5 (100%) 2 votes