Vrácení daně za školkovné

Od roku 2015 přišla v platnost velká spousta zákonů, novel i jednoduše řečeno novinek, které někomu usnadnili a někomu přitížili na životě. My jsme se dnes zaměřili spíše na usnadnění a tématem bude školkovné, které je poslední dobou skloňované snad ve všech finančních mediích.

Nebojte se uplatnit nárok na školkovné!

Školkovné máte čas uvést společně s Vaším daňovým přiznáním za rok 2016, které můžete podat do konce března 2017. Pokud tedy stále nemáte přiznání podané, máte předškolní děti a nevíte, co to školkovné je, máme dnes pro Vás nutnou osvětu.

Školkovné je ve své podstatě sleva na dani, kterou může uplatnit každý, kdo má předškolní dítě, které navštěvuje předškolní zařízení – a je ve své podstatě jedno, o co se jedná, čili pokud navštěvuje státní, soukromou, lesní, nebo firemní školku, na slevu dosáhnete. Stejně tomu tak platí u jeslí.

Sleva vs. odečitatelná položka – jak to tedy je?

Co je velmi důležité, je slovíčko „sleva“. Nejedná se totiž o odečitatelnou položku, čili pokud tato sleva překročí celkovou sumu vynaloženou na daně, onen „přeplatek“ nedostáváte zpět! Z tohoto důvodu se vyplatí, aby si školkovné nárokoval ten z rodičů, který platí vyšší částku u daní. Rovněž lze slevu nárokovat pouze u jednoho z rodičů, nikoliv u obou. Výjimku také tvoří děti, které žijí ve společné domácnosti a např. prarodiče je vyživují.

Výše školkovného v jednotlivých letech

Nyní se dostáváme k samotné výši. Ta se odvíjí od celkové výše minimální mzdy, která platila v roce, za který uplatňujeme i nárok na školkovné.

  • V roce 2014 byla min. mzda 8 500 korun, čili za rok 2014 si můžete max. odečíst na jedno dítě 8500 kč. Na 2 děti 15 000 kč atd. Daňové přiznání se podává v březnu 2015.
  • V roce 2015 byla minimální mzda už 9 200 kč, čili za rok 2015 si můžete maximálně odečíst na jedno dítě 9200 kč. Daňové přiznání se podává v březnu 2016.
  • V roce 2016 byla minimální mzda už 9 900 kč, čili za rok 2016 si můžete maximálně odečíst na jedno dítě 9 900 kč. Daňové přiznání se podává v březnu 2017.

Opět zdůrazníme, že vráceny jsou pouze ty peníze, které prokazatelně využijete (nutné přiložit daňové doklady, nebo faktury ze školky). Náklady na dopravu, nebo stravu, se do školkovného nezapočítávají!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...