Koeficient daně z nemovitosti 2016 – změny

14 Úno

Kolik v roce 2016 zaplatíte z daně z nemovitosti? Tak o tomto tématu bude dnešní článek. Povíme si něco o výpočtu daně z nemovitosti a dalších potřebných a zajímavých informací k tomuto tématu.

Výpočet daně z nemovitosti

Kdo všechno vlastně a co tvoří dílčí daně? Právě daň z nemovitých věcí tvoří rovnou dvě dílčí daně – daň z pozemku a daň ze staveb a jednotek. Jak je to u základů daně z pozemků? Je buď hodnotový, vyjádřený v korunách nebo vyjádřený ve fyzických jednotkách, jakožto metrech čtverečních.

Výpočet daně

Říkáte si, jaký je koeficient daně z nemovitosti? Koeficient daně, je především přidělen obci podle počtu obyvatel. Počítá se to tak, že se základní sazba násobí tím koeficientem. Buď základním nebo místním koeficientem. Tímto způspbem se k výsledku dopočítáte.

Jaké jsou sazby daně dle pozemků?

Především jde o místo a pozemek, abyste mohli vědět přesné procento sazby daně. Kupříkladu u chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů, se můžeme bavit o 0.75% . Narozdíl od stavebních pozemků, jsou to 2 Kč za mětr čtvereční. Dražší to bývá spíše u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním, sloužící rpo průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, a další zemědělskou výrobu. Sazba daně zde činí 5 Kč za metr čtvereční. Pokud by Vás to zajímalo, jak je tomu u zastavěných ploch a nádvoří, je to 0,2 Kč za metr čtvereční.

Jak je tomu ale u bytového domu a rodinných domů? Na příklad právě u bytového domu jsou to 2 Kč na metr čtvereční. U budovy pro individuální a rodinnou rekreaci za 6 Kč za metr čtvereční a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto budovám tak 2 Kč na metr čtvereční. K bydlení s autem patří samozřejmě právě i garáže. Poku máte garáž jinde než u svého obylí, u toho je sazba daně až 8 Kč za metr čtvereční.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...