Koeficient daně z nemovitosti 2017 – výpočet, sazby a změny

7 Lis

Kolik v roce 2017 vlastně zaplatíte na dani z nemovitosti? Ušetříte, nebo si naopak oproti minulému roku připlatíte?Tak o tomto tématu bude dnešní článek. Povíme si něco o výpočtu daně z nemovitosti a dalších zajímavých informací k tomuto tématu.

Výpočet daně z nemovitosti

Uvažovali jste nad tím, co všechno vlastně tvoří daň z nemovitosti? Daň z nemovitosti se skládá hlavně z 2 dílčích daní:

  • Daň z pozemku
  • Daň ze staveb a jednotek

Jak je to u základů daně z pozemků? Je buď hodnotový – vyjádřený v korunách nebo ve fyzických jednotkách, jakožto metrech čtverečních.

Koeficient daně z nemovitosti 2017
Výpočet daně z nemovitosti 2017

Výpočet daně

Říkáte si, jaký je koeficient daně z nemovitosti? Koeficient daně, je především přidělen obci podle počtu obyvatel. Počítá se to tak, že se základní sazba násobí daným koeficientem. Buď základním nebo místním koeficientem. Tímto způsobem se dostanete k výši samotné daně z nemovitosti.

Jaké jsou sazby daně dle pozemků?

Abyste mohli určit přesné procento sazby daně, je nutné mít přesnou adresu pozemku.

  • U chmelnic, vinic, zahrad a ovocných sadů, se můžeme bavit o 0.75% sazbě.
  • U stavebních pozemků to jsou 2 Kč za metr čtvereční
  • U zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání sloužící například pro průmyslové závody, energetiku, dopravu, stavebnictví a zemědělskou dopravu zaplatíte 5 Kč za metr čtvereční.
  • U zastavených ploch a nádvoří očekávejte cenu pouze kolem 0,2 Kč za metr čtvereční.

Jak je tomu ale u bytového domu a rodinných domů?

Na příklad právě u bytového domu jsou to 2 Kč na metr čtvereční. U budovy pro individuální a rodinnou rekreaci za 6 Kč za metr čtvereční a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto budovám pouze 2 Kč na metr čtvereční.

K bydlení s autem patří samozřejmě právě i garáže. Pokud máte garáž jinde než u svého obydlí, tak platíte až 8 Kč za metr čtvereční.

Plánované změny v roce 2017?

Pro příští rok nejsou plánované žádné změny! V případě, že ke změnám dojde Vás budeme informovat v podobě aktualizace tohoto článku.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...