Silniční daň v roce 2016 – Nejlepší kalkulačka

13 Úno

Vítáme Vás u dalšího z našich článků, kde si budeme povídat přesněji o silniční dani a to v tomto roce 2016. O co v silniční dani jde, co se do ní vše započítává, a jaká je její výše? Její výši se právě dozvíte z jakési kalkulačky pro výpočet této silniční daně a o tom Vám rovněž chystáme něco sdělit.

Silniční daň v roce 2016

jestliže využíváte auto či jiné motorové vozidlo kupříkladu pro podnikání, jste povinni platit jakousi silniční daň. Kdy se vlastně silniční daň platí? Kdykoliv vozidlo využijete nebo ho využije někdo jiný pro samostatnou činnost, je Vaší povinnosti za ten měsíc, kdy se něco takového uskutečnilo, silniční daň zaplatit.

Jak se dozvíte, kolik budete za silniční daň platit?

Jak už jsme na zaátku tohoto článku zdraznili, k výpočtu silniční daně je zapotřebí kalkulačka. A to spolehlivá a přehledná. Jednu takovou jsme pro Vás našli! Odkaz je uvedený níže.

Spočítat silniční daň

Zde máte téměř nejstručnější výpočet této daně.

Jak tedy začít?

Jak už tam můžete vidět, nejdříve je zapotřebí vybrat, o jaký druh vozidla se jedná – osobní či ostatní. Pokud zvolíte auto osobní, zadáte jaký má objem motor vozidla. Po té je nutné zadat i měsíc a rok registrace vozidla.

Hodně se rozlišují auta, které mají stanovenou sníženou silniční daň a to se vyskytuje spíše u těch novějších. Pokud se jedná o tři roky od první registrace, tak je snížená daň o 48%. U dalších roků se procento více snižuje.

Jaké jsou časté chyby při placení silniční daně?

Velmi častý problém se naskýtá v podání přiznání, ale právě nejvíce i v samotném přiznání. Stalo se, že vozidlo bylo registrováno v jiném členském státě, ale provozováno v České republice a naopak. Problém je ten, že takováto vozidla nejsou v ČR předmětem silniční daně. V tom se velmi často člověk zmýlí. Pak tedy není ani potřeba na tyto vozidla podávat daňové přiznání. Dalším problémem je placení. Týká se to především záloh, které se zapomínají platit ve čtvrtletí.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...