Jak probíhá vyplácení invalidního důchodu zpětně?

12 Led

Vítáme Vás u další článku a dnes přicházíme se stále častějším tématem v oblasti invalidního důchodu. Přesněji se budeme bavit o tom, jak vlastně probíhá vyplácení invalidního důchodu, ale zpětně.

Český důchodce
Český důchodce

Jak to probíhá?

Zde platí, že pokud podáváte žádost o invalidní důchod, tak si můžete určit datum, od kdy invalidní důchod žádáte. Vždy však záleží na posudku od Vašeho lékaře, jak stav zhodnotí a poté sám rozhodne o datu, kdy dostanete invalidní důchod. Pokud jste se s lékařem neshodli na stejném usouzení, musí se to odůvodnit. Musí se samozřejmě také hledět na to, jestli dosud neuplynula lhůta pro podání námitky. Tím pádem se můžete dožadovat ve zpětném přiznání vyplácení invalidního důchodu dožadovat v rámci tak zvaného námitkového řízení. Opravdu musíte projít trošku trnitější cestou, než se dostanete k jádru věci.

Co dále?

Jestliže se stane, že lhůta pro podání námitky uplynula, v tu chvíli je možné se obrátit na OSSZ, kde Vaši žádost a posoudí posudkový lékař. Nesmíte však spoléhat na to, že k Vám budou úplně nejvíce vstřícní, ale s tím nesmíte počítat nikde. Někdy si říkáte, že pro Vás musí udělat první poslední, pokud zde pracuje. Ale všichni jsme přeci lidi a né stroje. Vzniká zde menší upozornění. Pokud by vznik invalidity zasahoval do nemocenských dávek, tím se myslí do jejich výplaty, bude tím pádem výplata invalidního důchodu přiznána až do jejich zastavení.

ČSSZ

Jak už jsme zde nastínili, je možné se obrátit na Českou správu sociálního zabezpečení. V oblasti lékařské posudkové služby se posuzuje přesněji invalidita a její stupně. To je velmi důležité pro rozhodnutí v tom, jeslti se invalidní důchod bude vyplácet. Obecně je jejich úkolem zajistit plynulé vyřizování posudkových agend v pojistných i nepojistných systémech. Co se týče posouzení zdravotního stavu, jsou pro jednotlivé systémy rozdílné. Vše je stanoveno právními předpisy, proto není dobré se obracet ve špatém smyslu na ně samotné.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...